Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Σάλος.

revolutionary is, the eye that upon
stalling a care for radiation
paints the I in a way that is (like diederik said)
More american Than american.