Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

''star'' ordered the wind
and at once, as in hypnosis
the leaves formed perfect circles
and rose, they rose, they rose...

''rose'' ordered the child
but thorns rose up
in shapes of stars, and stacked
they stacked, they stacked.

Δεν υπάρχουν σχόλια: